Thijs Claes van Daddy Kate: ‘Transparant over alles’ – Printmedianieuws (jun ’22)

BEDRIJVEN – Binnen het gesprek met CEO Thijs Claes van Daddy Kate uit Sint-Pieters-Leeuw (België) valt meteen op met welke openheid Claes praat over zijn bedrijf. En daarbinnen is het vooral opvallend dat 20% van de netto bedrijfswinst jaarlijks wordt uitgekeerd aan alle werknemers.

• Leestijd ca. 3 minuten

Claes (CEO vanaf 2013) publiceerde afgelopen week de resultaten van de winstuitkering over 2021. Hij deed dat mede vanwege het feit dat minder dan 1% van de Belgische werkgevers soortgelijke winstpremies of loonbonussen uitkeren, terwijl het juist de werknemers zijn die dé cruciale rol spelen in de sleutel tot het succes van de bedrijven. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In vier jaar tijd voor alle werknemers ruim 4000 euro netto winstdeling bij Daddy Kate

Door middel van het binnenkort te verschijnen ‘Jaarboek 2021’ wordt de openheid van het bedrijf nog eens extra versterkt. Het bedrijf (ten zuidwesten van Brussel) heeft nu zo’n 125 werknemers in dienst (waarvan 25 in Frankrijk). De omzet in 2021 bedroeg zo’n 25 miljoen euro. De groei van het bedrijf wordt mede gekenmerkt door een hele reeks overnames vanaf 1996 tot en met de meest recente negende overname in 2021 van DV3 in Overijse.

In het Jaarboek 2021 komen tal van bedrijfsaspecten aan bod, waaronder de resultaten van interne personele enquêtes, milieu, de branche en de langetermijnvisie van Daddy Kate.

Over Thijs Claes

CEO Thijs Claes

Claes is Germanist-filosoof van oorsprong en noemt zich daarmee een beetje ‘atypisch’: “Ik ben in 2009 gevraagd om in het bedrijf te stappen, mijn twee zussen werkten toen al in het bedrijf van mijn vader Guido Claes, die het bedrijf in 1978 oprichtte onder de naam Claes Printing. Aanvankelijk was ik terughoudend, maar kreeg langzamerhand de smaak te pakken. Vier jaar later werd ik CEO, even later ging mijn vader met pensioen. Ik positioneerde me als ‘change manager’ en besloot naast autonome groei vooral ook te groeien door overnames. Dat waren best woelige tijden, maar ik heb nergens spijt van.”

Gevoel voor marketing

Eén ding is in ieder geval zeker, Daddy Kate heeft gevoel voor marketing. Op de homepage staat onderstaand filmpje, vernuftig in elkaar gezet. Het verraadt de snelheid, de flexibiliteit en vooral de gedrevenheid. Daarnaast zorgt Thijs Claes voor voldoende aandacht in diverse vak- en niet-vak gerelateerde media. In het jaarboek komen artikelen voorbij van o.a. : Grafisch Nieuws, Made in, Trends, Workforce, HRmagazine en VIGC.

Ongekend hoog niveau

Natuurlijk vragen we elk bedrijf naar de wijze waarop zij zich door de afgelopen paar corona-jaren hebben ‘gered’ in een wereld die flink onder druk stond. Claes: “Sinds september vorig jaar bevinden onze volumes zich op een ongekend hoog niveau. Die trend heeft zich in 2022 voortgezet. In de vijf eerste maanden van dit jaar zitten we al op een groei van 30% ten opzichte van 2021. Natuurlijk gaan we nu de zomerperiode in waarin het iets rustiger zal worden, maar de vooruitzichten voor geheel 2022 zijn veelbelovend.”

Thijs Claes: “2021 kende een valse start, het virus had flinke grip op campagnes, die tot de zomer onze resultaten flink negatief beïnvloedde, daarna kwamen we weer snel op volle toeren.”

Loonindexering en andere kosten

Maar Claes deelde ook zijn zorgen over de loonkostenontwikkeling: “2022 zal dus een jaar worden van enorme groei, maar het blijft uitdagend gezien de loonindexering in België (elke werknemer kost vandaag 8,4% meer dan in augustus 2021!!), de hoge grondstofprijzen en de vele investeringen van de laatste jaren die we moeten afbetalen, maar we zijn toch redelijk optimistisch.”

Investeringen

Naast overnames wordt al jaren flink geïnvesteerd in het moderne hybride machinepark van het bedrijf. Met uitzondering van 2020 werd vanaf 2018 jaarlijks voor minimaal een miljoen euro in innovatieve productiemiddelen geïnvesteerd. In 2021 vormde de Heidelberg XL106-8 voor 3 miljoen euro de ’top’ uit het investeringenlijstje. Vanaf 2018 werd in totaal voor ca. 7 miljoen euro geïnvesteerd.

Hoe kijken jullie naar de nabije toekomst van de branche?

Claes: “Natuurlijk zien we dat nogal wat bedrijven zich vandaag de dag de vraag stellen, hoe ze verder moeten. Natuurlijk speelt de huidige situatie daarin een belangrijke rol. Diverse kostenposten lopen uit de pas met hetgeen we jaren gewend waren. Anderzijds biedt marktonzekerheid ook kansen. We zullen dus ook in de komende jaren zeker actief blijven in de overnamemarkt om naast autonome groei ook groei van buiten te realiseren.”

 

Bron:

Thijs Claes van Daddy Kate: transparant over alles

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

x

Daddy Kate in de pers

Lees meer