Daddy Kate CO2-neutraal in 2024 (jan ’22)

In 2024 willen we met Daddy Kate CO2-neutraal zijn. Een strak maar vooral uitdagend plan. Benieuwd hoe we dat aanpakken?

WERK MAKEN VAN ONZE MILIEU-IMPACT

Op papier lijkt een drukkerij geen schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Toch willen we het tegendeel bewijzen. Daarom namen we de duurzaamheidsexperten van Carbon+Alt+Delete onder de arm. Zij brachten onze CO2-uitstoot in kaart en stelden samen met ons een haalbaar actieplan op.

VAN GRIJZE NAAR GROENE STROOM

DADDY KATE gebruikt grijze elektriciteit, voornamelijk van kern- en gasgestookte elektriciteitscentrales. Of moeten we binnenkort zeggen ‘gebruikte’? Want volgend jaar schakelen we over op een leveringscontract met garantie op 100% groene stroom. Op die manier zijn niet meteen technische aanpassingen of investeringen nodig en bouwen we toch mee aan een duurzame toekomst.

SWITCH NAAR ELEKTRISCHE VERWARMING

We bereiden ons voor op een toekomst zonder aardgas. Momenteel bekijken we de mogelijkheden om over te stappen van gas naar (groene) elektriciteit voor de kantoren en de refter via een warmtepomp. Ons atelier is alvast voorzien van een klimaatvriendelijke oplossing: dat verwarmen we met de warmte die de machines afgeven.

VOLLEDIG ELEKTRISCH WAGENPARK

Daarnaast wil DADDY KATE het wagenpark van 13 bedrijfswagens duurzamer maken, door stapsgewijs over te stappen naar elektrische voertuigen.

MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN VOOR BESTEL- EN VRACHTWAGENS

De alternatieven voor vracht- en bestelwagens op diesel zijn vandaag nog beperkt, maar de technologische evoluties volgen elkaar in sneltempo op. Het is nu nog gissen welk alternatief uiteindelijk aan het langste eind zal trekken: waterstof, elektriciteit of biobrandstoffen. DADDY KATE houdt de vinger aan de pols en zal investeren in nieuwe vracht- en/of bestelwagens van zodra duidelijk is welke groene technologie de meest duurzame is.

2024

Door al deze acties willen we tegen 2024 CO2-neutraal zijn voor wat betreft scope 1 en 2, ofwel alles waar we op bedrijfsniveau impact op hebben. Uitstoot die we niet of moeilijk kunnen vermijden, zullen we compenseren door te investeren in groene projecten zoals bv. het aanplanten van bomen. Ondertussen maken we ook werk van scope 3. Dit betreft de hele waardeketen: productie van de grondstoffen, afvalverwerking, woon-werkverkeer … Zo kunnen we stap voor stap evolueren naar een volledig klimaatneutraal Europa, en dit hopelijk veel vroeger dan tegen 2050!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

x

Daddy Kate in de pers

Lees meer